GARANTIE (voor zowel voedingsproducten als de Kesbeke Lamp)

Kesbeke houdt een garantietermijn aan van op 3 maanden, ingaande op de dag van aankoop. Het is daarom aan te raden de bon te bewaren.

Kesbeke gebruikt uitsluitend hoogwaardige grondstoffen, dat betekent dat u ervan uit mag gaan dat de producten van goede kwaliteit zijn. Er zijn echter wel een paar uitzonderingen, waarin u niet zomaar een beroep kunt doen op kosteloze reparatie en of vervanging.

Uitzonderingen
Aan het product door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.